".$provincie."
"; } $titel_selectie = "Hardlopen in Nederland"; $titel_description = "Hardlopen in Nederland? Bekijk hier loopevenementen, uitslagen, winkels en fysio's bij jou in de buurt."; $h1 = "Hardlopen in Nederland"; $tekst = "Hardlopen in Nederland, loopevenementen, uitslagen, winkels en fysio's per plaats gerangschikt. Klik hieronder op een provincie."; } else if ($afstandstring[0] == "provincie") { //lijst met provincieen $provincie = mysqli_real_escape_string ($db_handle,$afstandstring[1]); $hk_mainquery = "SELECT DISTINCT plaats,provincie_afk FROM lprz_geo_nl_plaatsen WHERE provincie = '".$provincie."'"; $hk_mainquery_uitvoeren = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery); while($hk_mainquery_uitvoeren_result = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren)) { $plaats = urlencode($hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]); $prov = $hk_mainquery_uitvoeren_result["provincie_afk"]; $provincie_echo .= "".$hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]."
"; } $titel_selectie = "Hardlopen in ".$provincie; $titel_description = "Hardlopen in ".$provincie."? Bekijk hier alle loopevenementen, uitslagen, hardloopwinkels en fysio's bij jou in de buurt. Alle loopevenementen in ".$provincie." gerangschikt per woonplaats."; $h1 = "Hardlopen in ".$provincie; $tekst = "Hardlopen in ".$provincie." Nederland. Loopevenementen, uitslagen, hardloopwinkels en fysio's per plaats gerangschikt.
Klik hieronder op een plaats."; //} else if ($afstandstring[2] == "p") { //lijst met provincieen } else if ($afstandstring[2] == "") { $show_tabel = "ja"; $plaats = mysqli_real_escape_string($db_handle,urldecode($afstandstring[0])); $prov = mysqli_real_escape_string($db_handle,$afstandstring[1]); //////////// //plaats lat lon en ophalen $hk_plaats .= "SELECT wgs84_lat, wgs84_lon, plaats, provincie "; $hk_plaats .= "FROM lprz_geo_nl_plaatsen "; $hk_plaats .= "WHERE provincie_afk = '".$prov."' AND plaats = '".$plaats."'"; //echo $hk_postcode; $hk_plaats_uitvoeren = mysqli_query($db_handle,$hk_plaats); if (mysqli_num_rows($hk_plaats_uitvoeren) > 0) { // $hk_plaats_uitvoeren_result = @mysqli_fetch_array($hk_plaats_uitvoeren); $lat_plaats = $hk_plaats_uitvoeren_result['wgs84_lat']; $lon_plaats = $hk_plaats_uitvoeren_result['wgs84_lon']; $plaats2 = $hk_plaats_uitvoeren_result['plaats']; $provincie2 = $hk_plaats_uitvoeren_result['provincie']; } //aankomende loopevenementen $straalmax = 20; for ($straal = 1;$straal<$straalmax;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery = ""; $hk_mainquery .= "SELECT id,logo, naam, datum, naam_url, plaats,status,lat,lon, "; $hk_mainquery .= "( 6371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery .= "FROM lprz_hk_event "; $hk_mainquery .= "WHERE status = '0' "; $hk_mainquery .= "AND lat != '0' "; $hk_mainquery .= "AND datum >= CURDATE() "; $hk_mainquery .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery .= "ORDER BY datum ASC LIMIT 0,10"; $hk_mainquery_uitvoeren = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //uitslagen in dordrecht $straalmax3 = 10; for ($straal = 1;$straal<$straalmax3;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery3 = ""; $hk_mainquery3 = "SELECT ID,datum_loop_iwan,naam_loop_iwan,plaats,lat,lon, "; $hk_mainquery3 .= "( 6371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery3 .= "FROM lprz_hk_event_import_uitslagen_inschrijven "; $hk_mainquery3 .= "WHERE uitslagen_aanwezig = 1 "; $hk_mainquery3 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery3 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery3 .= "ORDER BY datum_loop_iwan DESC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren3 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery3); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren3) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //winkels in dordrecht $straalmax4 = 30; for ($straal = 1;$straal<$straalmax4;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery4 = ""; $hk_mainquery4 = "SELECT ID,naam,adres,postcode,plaats,website,lat,lon, "; $hk_mainquery4 .= "( 6371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery4 .= "FROM hardloopinstituten "; $hk_mainquery4 .= "WHERE type = 0 "; $hk_mainquery4 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery4 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery4 .= "ORDER BY radiusdistance ASC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren4 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery4); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren4) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //fysio in dordrecht $straalmax5 = 30; for ($straal = 1;$straal<$straalmax5;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery5 = ""; $hk_mainquery5 = "SELECT ID,naam,adres,postcode,plaats,website,lat,lon, "; $hk_mainquery5 .= "( 6371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery5 .= "FROM hardloopinstituten "; $hk_mainquery5 .= "WHERE type = 1 "; $hk_mainquery5 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery5 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery5 .= "ORDER BY radiusdistance ASC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren5 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery5); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren5) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //podologen in dordrecht $straalmax6 = 30; for ($straal = 1;$straal<$straalmax6;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery6 = ""; $hk_mainquery6 = "SELECT ID,naam,adres,postcode,plaats,website,lat,lon, "; $hk_mainquery6 .= "( 6371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery6 .= "FROM hardloopinstituten "; $hk_mainquery6 .= "WHERE type = 3 "; $hk_mainquery6 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery6 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery6 .= "ORDER BY radiusdistance ASC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren6 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery6); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren6) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //sportartsen in dordrecht $straalmax7 = 50; for ($straal = 1;$straal<$straalmax7;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery7 = ""; $hk_mainquery7 = "SELECT ID,naam,adres,postcode,plaats,website,lat,lon, "; $hk_mainquery7 .= "( 7371 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery7 .= "FROM hardloopinstituten "; $hk_mainquery7 .= "WHERE type = 2 "; $hk_mainquery7 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery7 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery7 .= "ORDER BY radiusdistance ASC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren7 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery7); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren7) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } //clubs in dordrecht $straalmax8 = 30; for ($straal = 1;$straal<$straalmax8;$straal=$straal+5) { $hk_mainquery8 = ""; $hk_mainquery8 = "SELECT ID,naam,adres,postcode,plaats,website,lat,lon, "; $hk_mainquery8 .= "( 8381 * acos( cos( radians('".$lat_plaats."') ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lon ) - radians('".$lon_plaats."') ) + sin( radians('".$lat_plaats."') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS radiusdistance "; $hk_mainquery8 .= "FROM hardloopinstituten "; $hk_mainquery8 .= "WHERE type = 5 "; $hk_mainquery8 .= "AND plaats != '0' "; $hk_mainquery8 .= "HAVING radiusdistance < '".$straal."' "; $hk_mainquery8 .= "ORDER BY radiusdistance ASC LIMIT 0,10"; //echo $hk_mainquery3; exit; $hk_mainquery_uitvoeren8 = mysqli_query($db_handle,$hk_mainquery8); if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren8) > 10) { break; //echo mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren); } } /////////////// $titel_selectie = "Beginnen met hardlopen in ".$plaats2; $titel_description = "Beginnen met hardlopen in en om ".$plaats2."? Hardloopwinkels, verenigingen en loopgroepen, fysiotherpaeuten, podologen, sportartsen, hardloopevenementen en uitslagen bij jou in de buurt."; $h1 = "Beginnen met hardlopen in en om ".$plaats2; $tekst = "Hardlopen in ".$plaats2." ".$provincie2.", hardloopevenementen, uitslagen, hardloopwinkels en fysiotherapeuten in en om ".$plaats2.".

Beginnen met hardlopen? Ga vandaag nog aan de slag met RenJeFit.com!

Ook een gratis vermelding op deze pagina? Neem contact op via contact@hardlopen.com."; } else { header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; /* Zorgt ervoor dat de overige code niet wordt uitgevoerd */ } } else { header("HTTP/1.0 404 Not Found"); exit; /* Zorgt ervoor dat de overige code niet wordt uitgevoerd */ } $meta_titel = $titel_selectie; $meta_keywords = $titel_selectie.", hardloopkalender"; $meta_description = $titel_description; ////////////////////////////////////// ///uitslagen in dordrecht $diplay_tabel_events = "

hardloopwinkels in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren4) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result4 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren4)) { $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result4["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result4["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result4["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result4["naam_url"]; $urltitel = "Uitslagen ".$naam." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result4["ID"]; $website = $hk_mainquery_uitvoeren_result4["website"]; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= "
".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result4["plaats"]."
Geen hardloopwinkels gevonden binnen een straal van ".$straalmax4." km van ".$plaats2.".
Klik hier voor alle hardloopspeciaalzaken
"; $diplay_tabel_events .= "

hardloopclubs, verenigingen en loopgroepen in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren8) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result8 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren8)) { $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result8["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result8["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result8["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result8["naam_url"]; $website = $hk_mainquery_uitvoeren_result8["website"]; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result8["ID"]; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= "
".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result8["plaats"]."
Geen hardloopclubs gevonden binnen een straal van ".$straalmax8." km van ".$plaats2.".
Klik hier voor alle loopgroepen
"; $diplay_tabel_events .= "

Fysiotherapeuten in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= "Hieronder een overzicht van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van hardloopblessures in de regio ".$plaats2.".

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren5) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result5 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren5)) { $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result5["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result5["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result5["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result5["naam_url"]; $urltitel = "Uitslagen ".$naam." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result5["ID"]; $website = $hk_mainquery_uitvoeren_result5["website"]; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= "
".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result5["plaats"]."
Geen fysiotherapeuten gevonden binnen een straal van ".$straalmax5." km van ".$plaats2.".
Klik hier voor alle fysiotherapeuten
"; $diplay_tabel_events .= "

Podologen in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= "Hieronder een overzicht van podologen die affiniteit hebben met hardlopen in de regio ".$plaats2.".

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren6) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result6 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren6)) { $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result6["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result6["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result6["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result6["naam_url"]; $urltitel = "Uitslagen ".$naam." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result6["ID"]; $website = $hk_mainquery_uitvoeren_result6["website"]; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= "
".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result6["plaats"]."
Geen fysiotherapeuten gevonden binnen een straal van ".$straalmax6." km van ".$plaats2.".
"; $diplay_tabel_events .= "

Sportartsen in de buurt van ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren7) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result7 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren7)) { $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result7["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result7["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result7["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result7["naam_url"]; $urltitel = "Uitslagen ".$naam." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result7["ID"]; $website = $hk_mainquery_uitvoeren_result7["website"]; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= "
".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result7["plaats"]."
Geen sportartsen gevonden binnen een straal van ".$straalmax7." km van ".$plaats2.".
"; /////////////////////////////// $diplay_tabel_events .= "

Aankomende hardloopevenementen in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren)) { $datumdagnaam = strftime("%a",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result["datum"])); $datumdagnummer = strftime("%d",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result["datum"])); $datummaand = strftime("%b",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result["datum"])); $datumjaar = strftime("%Y",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result["datum"])); $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]; $afbeelding = $hk_mainquery_uitvoeren_result["logo"]; $urlopvallen = $hk_mainquery_uitvoeren_result["website"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result["naam_url"]; $urltitel = $naam." op ".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result["id"]; $opvallen_soort = $hk_mainquery_uitvoeren_result["opvallen_soort"]; $opvallen_datum = $hk_mainquery_uitvoeren_result["tot_datum"]; /////mijn hardloopkalender if ($doorstuur_url != "") { $doorstuur_url = $doorstuur_url; } else { $doorstuur_url = "https://hardlopen.com".$url; } ////loopje in mijn loopjes van agenda van de loper/gebruiker if (in_array($id,$array_mijn_loopjes)) { //$mijnhk_form = ""; } else { //$mijnhk_form = ""; } //////// //////// //afbeelding loopopvallen if (file_exists("https://hardlopen.com/advertentie-loop-opvallen/".$id.".jpg")) { $afbeelding_opvallen_ext = ".jpg"; } else if (file_exists("https://hardlopen.com/advertentie-loop-opvallen/".$id.".png")) { $afbeelding_opvallen_ext = ".png"; } else if (file_exists("https://hardlopen.com/advertentie-loop-opvallen/".$id.".gif")) { $afbeelding_opvallen_ext = ".gif"; } ///opvallen? if ($opvallen_soort == 3) { $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; } else if ($opvallen_soort == 2 AND $opvallen_datum >= date('Y-m-d')){ $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; } else if ($opvallen_soort == 1 AND $opvallen_datum >= date('Y-m-d')){ $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; } else { //normale weergave $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; } } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= "
".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar."".$hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]." Tip!
".$hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]."
\"Klik
".$mijnhk_form."
".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar."".$hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]." Tip!
".$hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]."
".$mijnhk_form."
".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar."".$hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]." Tip!
".$hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]."
".$mijnhk_form."
".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar."".$hk_mainquery_uitvoeren_result["naam"]."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result["plaats"]."
".$mijnhk_form."
Geen loopevenementen gevonden binnen een straal van ".$straalmax." km van ".$plaats2.".
Meer loopevenementen
De grootste hardloopkalender!
"; ///uitslagen in dordrecht $diplay_tabel_events .= "

Uitslagen van hardloopwedstrijden in en om ".$plaats2."

"; $diplay_tabel_events .= ""; if (mysqli_num_rows($hk_mainquery_uitvoeren3) > 0) { while($hk_mainquery_uitvoeren_result3 = @mysqli_fetch_array($hk_mainquery_uitvoeren3)) { $datumdagnaam = strftime("%a",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result3["datum_loop_iwan"])); $datumdagnummer = strftime("%d",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result3["datum_loop_iwan"])); $datummaand = strftime("%b",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result3["datum_loop_iwan"])); $datumjaar = strftime("%Y",strtotime($hk_mainquery_uitvoeren_result3["datum_loop_iwan"])); $naam = $hk_mainquery_uitvoeren_result3["naam_loop_iwan"]; $plaats = $hk_mainquery_uitvoeren_result3["plaats"]; $url_naam = str_replace(" ","-" ,$hk_mainquery_uitvoeren_result3["naam"]); $url_naam_nieuw = $hk_mainquery_uitvoeren_result3["naam_url"]; $urltitel = "Uitslagen ".$naam." ".$datumjaar." te ".$plaats; $id = $hk_mainquery_uitvoeren_result3["ID"]; $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= ""; } //einde while } else { // einde if $diplay_tabel_events .= ""; } $diplay_tabel_events .= ""; $diplay_tabel_events .= "
".$datumdagnaam." ".$datumdagnummer." ".$datummaand." ".$datumjaar."".$naam."
".$hk_mainquery_uitvoeren_result3["plaats"]."
".$mijnhk_form."
Geen uitslagen gevonden binnen een straal van ".$straalmax3." km van ".$plaats2.".
Meer uitslagen
Uitslagen van deze maand
"; if (file_exists("2015/instellingen-en-functies/database-close.php")) { include("2015/instellingen-en-functies/database-close.php"); } if (file_exists("2015/styles-templates/homepage.php")) { include("2015/styles-templates/homepage.php"); } ?>