NieuwOpmerkelijk

Waarom vrouwen niet opgeven tijdens de marathon en mannen wel

Vrouwen geven minder snel op dan mannen tijdens het lopen van een marathon onder slechte weersomstandigheden.

De marathon van Boston werd dit jaar verlopen in ijskou en slagregen. De winnende tijden bij zowel de mannen als de vrouwen waren de langzaamste tijdens sinds de 70-er jaren.

Met gunstige weersomstandigheden vallen er normaal minder mannen uit dan vrouwen tijdens de Boston marathon maar dit jaar was dat omgekeerd. Halverwege de marathon van dit jaar was het aantal uitsptappers 50% meer dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat dit jaar relatief veel minder vrouwen de strijd staakten dan mannen dat deden.  Ten opzichte van 2017 staakten 80% meer mannen de strijd voordat de finish werd bereikt. Bij de vrouwen was dat slechts 12% meer. Dit jaar haalde 5% van de mannen de finish niet, terwijl deze ratio bij de vrouwen 3,8% was.

De New York Times suggereert dat vrouwen minder vaak afhaken tijdens de marathon omdat de vrouwen die aan de marathon meedoen een sterkere wil hebben om te finishen omdat zij extra gemotiveerd zijn om mee te doen in een sport die nog steeds wordt gezien als een mannensport. Vrouwen die toch besluiten de marathon te gaan lopen hebben meer sociale obstakels overwonnen dan mannen en vormen daarmee een mentaal sterkere groep dan de mannen die van start gaan.